Noodslachting

Is het rund geschikt voor veetransport?

Een veehouder mag alleen dieren vervoeren of laten vervoeren die geschikt zijn voor het veetransport.

Runderen komen niet in aanmerking voor het veetransport als:

 • het rund gewond, zwak of ziek is
 • het rund niet in staat is op eigen kracht pijnloos te bewegen
 • runderen met ernstige open wonden of een prolaps
 • hoog drachtige runderen (90% van draagtijd verstreken)
 • runderen die de week ervoor geworpen hebben
 • noodslachting-euthanasie

  Neem contact op voor een noodslachting

  Ben je in het bezit van een rund dat geschikt is voor een noodslachting en ligt de verblijfplaats van het rund niet verder dan ongeveer 30 km van Bergharen af? Dan wil ik graag helpen met het regelen van de noodslachting en het vervoer naar een slachthuis. De kosten die ik hiervoor in rekening breng, zijn afhankelijk van de leeftijd van het rund en de reistijd die ik voor de noodslachting kwijt ben. Neem a.u.b. telefonisch Contact met mij op.

  Euthanasie of Noodslachting?

  Een veehouder mag gewonde, zwakke en zieke runderen dus niet levend vervoeren of laten vervoeren naar een slachthuis. Daarnaast bestaan er ook voorwaarden waaraan een rund moet voldoen om deze ter slachting aan te mogen bieden op een slachthuis. Slachthuis exploitanten moeten kunnen garanderen dat de runderen die op het terrein van het slachthuis worden aanvaard, gezond zijn.
  Een noodslachting op de boerderij is alleen toegestaan bij (slacht)dieren die een ongeval hebben gehad. Runderen die bijvoorbeeld uitgegleden of besprongen zijn. Het gaat om runderen die om welzijns redenen na dit ongeval niet levend naar het slachthuis mogen worden vervoerd. In Nederland ondergaan per maand ongeveer tweehonderd slachtdieren een noodslachting.

  Voorwaarden voor een noodslachting zijn:

 • Het rund heeft een ongeval gehad (max. 3 dagen geleden)
 • Het rund is verder gezond, geen temperatuursverhoging, ontstoken gewrichten of uierontsteking en is niet behandeld

  In alle andere gevallen is een rund helaas niet geschikt voor een noodslachting en moet ongeschikt worden verklaard voor menselijke consumptie. Deze runderen zullen door de dierenarts geëuthanaseerd worden.
 • Noodslachting

  Buiten het slachthuis is alleen de dierenarts bevoegd om runderen te doden. De dierenarts voert, op verzoek van de veehouder een keuring uit en legt de bevindingen vast in een “verklaring voor speciale noodslachting”. Met deze verklaring wordt de Voedsel en Warenautoriteit in de gelegenheid gesteld tot het nemen van een juiste keuringsbeslissing.